Τοποθετούμε ένα ξύλο σε ένα σημείο της όχθης και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός μέτρου ή μεζούρας τοποθετούμε κατά μήκος του ποταμού και σε απόσταση 20 μέτρων ένα δεύτερο ξύλο. Επιλέγουμε ένα τμήμα της όχθης που να είναι όσο το δυνατόν ευθεία. Ρίχνουμε ένα ξυλάκι από το σημείο της όχθης όπου έχουμε τοποθετήσει το ένα ξύλο και με ένα χρονόμετρο μετράμε πόση ώρα θα κάνει αυτό να φτάσει στο δεύτερο ξύλο. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε τα πευτερόλεπτα με το 50 για να υπολογίσουμε το χρόνο που θα έκανε για να καλύψει απόσταση ενός χιλιομέτρου. Τέλος,διαιρούμε το 3.600 με τον αριθμό που βρήκαμε για να υπολογίσουμε την ταχύτητα του νερού του ποταμού σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.