Βασικές Υποδομές

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας υδροδοτεί πλήρως 72 οικισμούς που απλώνονται σε συνολική έκταση 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα με συνολικό πληθυσμό 17.500 κατοίκων.

Το πόσιμο νερό αντλείται από 46 γεωτρήσεις και 32 πηγές με τα ανάλογα αντλητικά συγκροτήματα και καταλήγει σε 74 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 6.000 κυβικών μέτρων νερού.

Το νερό φτάνει στους υδρολήπτες μέσω ενός εκτενούς δικτύου (τροφοδοσίας και διανομής) που περιλαμβάνει 12.836 συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών ξεπερνά τα 400.000 μέτρα.

Η ετήσια κατανάλωση νερού που προορίζεται για ύδρευση ανέρχεται περίπου στα 1.000.000 Μ3 με τη μέση ημερήσια κατανάλωση να αγγίζει τα 2.739 κυβικά μέτρα νερού.

Στο Ενεργητικό της επιχείρησης ανήκουν 6 Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων, 7 λυματοστάσια, 140.000 μέτρα δικτύου αποχέτευσης και 5.600 παροχές.