Ενδεικτικά, στον τομέα της ύδρευσης έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα ακόλουθα:

 1. Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αρκαλοχωρίου από γεώτρηση Πεζουλιών προς τον οικισμό, συνολικού μήκους 6.850 μέτρων και ποιότητας PE 3ης γενιάς.
 2. Κατασκευή νέας δεξαμενής Αρκαλοχωρίου χωρητικότητας 300 Μ3 νερού στην περιοχή Αλσυλίου.
 3. Αντικατάσταση δικτύου διανομής Αρκαλοχωρίου μήκους 19.200 μέτρων και αντικατάσταση παροχών νερού.
 4. Τοποθέτηση ρυθμιστικών διατάξεων (βαλβίδες) και εξορθολογισμός πιέσεων λειτουργίας σε δίκτυα που αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα (δίκτυο Ροτασίου και Ευαγγελισμού).
 5. Τοποθέτηση αυτοματισμών σε δίκτυα κατάθλιψης (από τις γεωτρήσεις προς τις δεξαμενές), με κεραίες αναμετάδοσης σήματος (π.χ. Αρκαλοχώρι, Παναγιά, Γεράκι, Θραψανό, Αποστόλοι).
 6. Υλοποίηση προγράμματος τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των δεξαμενών και δικτύων. Παρακολούθηση της ποιότητας νερού με τη διενέργεια 373 δειγματοληψιών και ελέγχων για το τρέχον έτος.
 7. Αντικατάσταση – Κατασκευή τμημάτων δικτύου τροφοδοσίας νερού  συνολικού μήκους 4.150 μέτρων με σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς Φ110-Φ200. Αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Αποστόλων, Νιπιδιτού και Καστελλιανών. Το έργο προϋπολογισμού € 314.880,00 έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
 8. Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας, μείωσης διαρροών και εξοικονόμησης νερού. Το έργο προϋπολογισμού € 1.494.449,24 έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
 9. Ολοκλήρωση μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού υδρευτικού δικτύου Γαρίπας.
 10. Ολοκλήρωση μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού υδρευτικού δικτύου Αποστόλων.
 11. Ολοκλήρωση μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού υδρευτικού δικτύου Πατσιδέρου.
 12. Ολοκλήρωση μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού υδρευτικού δικτύου Αμουργελλών.
 13. Διερευνητικές μελέτες νέων πόρων ύδρευσης – Ερευνητικές γεωτρήσεις – Δοκιμαστικές αντλήσεις.
 14. Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Καστελλίου.
 15. Τροποποίηση δικτύου τροφοδοσίας νερού Βόνης  – Θραψανού.
 16. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς.
 17. Επανακατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων όλων των αντλιοστασίων.
 18. Αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων.
 19. Καθημερινή προληπτική και κατασταλτική συντήρηση του συνόλου του υδρευτικού συστήματος.
 20. Την περίοδο 2014-2017 έχουν πραγματοποιηθεί:
 • 4.290 αποκαταστάσεις βλαβών
 • 907 αντικαταστάσεις χαλασμένων και παλιού τύπου υδρομέτρων
 • 1.255 επιθεωρήσεις υδρομέτρων