Νομική μορφή

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδικού Σκοπού. Πρόκειται για μια αμιγώς δημοτική επιχείρηση, κοινωφελούς χαρακτήρα, που λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας και σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας. Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. διέπεται κυρίως από τον ιδρυτικό Νόμο 1069/80.

Κύριος σκοπός

Κύριος σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, δηλαδή η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Σύντομο ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης συστήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/2000 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου (ΦΕΚ 1638/29-12-2000/Τεύχος Β’). Με τη διοικητική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης”, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με την υπ’ αριθμόν 14/31-01-2011 τροποποίησε τη συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α. Αρκαλοχωρίου, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στις Δημοτικές Ενότητες Καστελλίου και Θραψανού, και μετονομάζωντας την επωνυμία σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το υπ’ αριθμόν 1673/22-03-2011 έγγραφο και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Νο 759/06-05-2011/Τεύχος Β’).

Εταιρική Ταυτότητα

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας:

Εξασφαλίζει την ομαλή υδροδότηση 72 οικισμών και 17.500 καταναλωτών που κατοικούν σε συνολική έκταση 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αντλεί καθημερινά 3.500 m3 πόσιμο νερό και το διοχετεύει σε 65 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 5.000 m3. Συντηρεί προληπτικά και κατασταλτικά 420.000 μέτρα δικτύου διανομής και τροφοδοσίας νερού που περιλαμβάνει 12.500 ενεργές παροχές. Κατασκευάζει νέα δίκτυα και εγκαταστάσεις νερού, επεκτείνοντας το υδρευτικό σύστημα.

Προστατεύει το περιβάλλον και θωρακίζει τη δημόσια υγεία. Με την κατασκευή και διαχείριση σημαντικών υποδομών αποχέτευσης που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διοχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και τους Βιολογικούς Καθαρισμούς.

Αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό φορέα της περιοχής. Αξιοποιεί το ΕΣΠΑ και επενδύει € 17.000.000,00 σε νέα έργα υποδομής.

Έχει συνεισφέρει μέχρι σήμερα € 6.500.000,00 στο Κοινωνικό Κράτος (από φόρους, εισφορές και τέλη).

Συνεργάζεται με 435 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία.

Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες με σκοπό τόσο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού, όσο και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Η έδρα της Επιχείρησης βρίσκεται στο Αρκαλοχώρι.