Με το υπ’ αριθμόν 2708/10-08-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίστηκε η ένταξη του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός και Κεντρικός Αγωγός Λυμάτων οικισμών Γερακίου – Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Το κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε € 524.833,26 και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ, ενώ ο πληθυσμός σχεδιασμού της μελέτης του έργου είναι 800 ισοδύναμοι κάτοικοι.

Το έργο αυτό που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καλύπτει τις ανάγκες επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών Γερακίου – Αρμάχας για την προσεχή 20ετία. Η κατασκευή του αφορούσε νέους αγωγούς για τη μεταφορά των λυμάτων των δύο οικισμών από τα σημεία απόληξης (υφιστάμενες στεγανές δεξαμενές) προς τη θέση της Μ.Ε.Λ., νέες σηπτικές δεξαμενές με αντλιοστάσια δίπλα στις υφιστάμενες στεγανές δεξαμενές και την κατασκευή της Μ.Ε.Λ. καθώς επίσης και  αντλιοστασίου επεξεργασμένων λυμάτων προς την περιοχή διάθεσης για άρδευση. Λόγω των αρδευτικών αναγκών της περιοχής και της έλλειψης σε αρδευτικό νερό, κρίθηκε επιβεβλημένη η εκμετάλλευση των λυμάτων της περιοχής μετά από κατάλληλη επεξεργασία, από την οποία θα προκύπτει νερό κατάλληλο και ασφαλές για την άρδευση καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

680x382_680_382_imagesmadeimagesremotehttp_cretalive.s3.amazonaws.com102767photo_1_571_382_s.jpg