ΔΕΥΑΜΠ - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Άδρευσης Μινώα Πεδιάδος
28910 22222, 28910 29140

Νέα

Αρχική » Νέα

Έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Η λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος έχει ομαλοποιηθεί αφού αποκαταστάθηκε η πλειοψηφία των σοβαρών βλαβών που επέφερε ο σεισμός (θραύση δικτύων νερού και αγωγών αποχέτευσης, διαρροές παροχών κλπ.). 2. Αμέσως μετά το σεισμό ενισχύθηκε η προληπτική χλωρίωση του νερού. 3. …

Περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη του: α) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα β) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4483/2017 γ) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών …

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 4 1234