Έρευνα με ερωτηματολόγιο

Το 2008, η Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίησε έρευνα με ανώνυμο ερωτηματολόγιο καταναλωτή σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Η έρευνα έγινε με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ερωτώμενοι: Καταναλωτές νερού ύδρευσης της περιοχής
 • Μέθοδος επαφής: Δομημένα Ερωτηματολόγια με 17 κλειστές ερωτήσεις  και 1 ανοικτή, ομαδοποιημένες σε 4 ενότητες.
 • Διανομή: Με ειδοποιητήρια νερού
 • Παραλαβή: Εντός γραφείου με τη μέθοδο κάλπης
 • Χρόνος διεξαγωγής: από 10/03/2007-15/09/2007
 • Πληθυσμός Έρευνας: 5.000

Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας:

Οι περισσότεροι αποκρινόμενοι ήταν άντρες (69%), άνω των 45 (67%), 1βάθμιας και 2βαθμιας εκπαίδευσης (75%).

Τα βασικά ευρήματα ήταν τα ακόλουθα:

 • Το τιμολόγιο του νερού θεωρούν ότι είναι φθηνό και λογικό οι περισσότεροι (66%) σε αντίθεση με το υπόλοιπο 34% που θεωρεί το τιμολόγιο ακριβό.
 • Μοιρασμένες είναι σχετικά οι απαντήσεις για το πόσο η τιμή του νερού επηρεάζει την κατανάλωση.
 • Το έργο στον Τομέα Ύδρευσης κρίνεται θετικό από το 57% των ερωτώμενων.
 • Οι περισσότεροι (65%) εκφράζονται αρνητικά για την παραγωγή έργου στον τομέα της αποχέτευσης.
 • Η επάρκεια νερού στα υδρευόμενα ακίνητα κρίνεται ικανοποιητική σε ποσοστό  74%.
 • Η ανταπόκριση της Επιχείρησης σε κάλεσμα βλάβης είναι άμεση ή με κάποια ελάχιστη καθυστέρηση απαντά το 82%.Ποσοστό που ξεπερνά το 80% θεωρεί ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ. είναι μια σοβαρή και αξιόπιστη επιχείρηση.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο βρίσκεται εδώ.