Το βασικότερο μέλημα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι η παροχή ασφαλούς και πόσιμου νερού στους κατοίκους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η επιχείρηση, ως υπόχρεος πάροχος υγιεινού και καθαρού νερού στο δίκτυο ύδρευσης, καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού με σκοπό αφενός τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζονται και εντείνονται οι προσπάθειες εξορθολογισμού και αναβάθμισης της διαδικασίας δειγματοληψιών και ελέγχου.

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού που έχει καταρτιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης, περιλαμβάνει τακτική λήψη δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία του υδρευτικού συστήματος (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.) και διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων (μικροβιολογικές και χημικές) επί των δειγμάτων αυτών, με σκοπό την έκδοση πορισμάτων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.

Για το τρέχον έτος, η λήψη δειγμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο σε αριθμό όσο και σε εύρος και βάθος, γεγονός που υποδηλώνει την αναβάθμιση της σημαντικής αυτής εργασίας. Το τρέχον έτος, προβλέπεται η διενέργεια συνολικά 373 δειγματοληψιών και ελέγχων νερού, με προϋπολογισμό € 18.600,00. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά τις ομάδες παραμέτρων παρακολούθησης που περιγράφονται ως εξής: