Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 και του Ν. 3852/2010. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 203/2019 απόφασή του, όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ως εξής:

Πρόεδρος

Κριθινάκης Ηρακλής

Αντιπρόεδρος

Καλομοίρης Στυλιανός

Μέλη:

Αποστολάκης Αρτέμης

Γκαμίλη Αριάδνη

Καλογερίδης Γρηγόρης

Κουτράκη Φωτεινή

Λαμπράκης Αριστείδης

Μερκουλίδης Γεώργιος

Μπουτιέρου – Σπυριδάκη Ιφιγένεια

Πλεύρης Ευάγγελος

Στεφανάκης Γεώργιος