ΔΕΥΑΜΠ - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Άδρευσης Μινώα Πεδιάδος

28910 22222, 28910 29140

ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νερό, υποδομή για ζωή

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

   
img

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Αρχές Τιμολόγησης
Το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Προτεραιότητα αποτελεί πρωτίστως η συμπίεση του κόστους στο μέτρο του δυνατού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
Παράμετροι Τιμολόγησης
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης που προσφέρει η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.
Τιμολόγιο Υπηρεσιών
Δείτε το τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ανά κατηγορία χρέωσης
Κοινωνικό Τιμολόγιο
Δείτε το κοινωνικό τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

 

485
ΧΛΜ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

17500
εκ. € ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

6000
εκ. € ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

447
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

20 ΓΙΑΤΙ
Γιατί πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση στο νερό

12 ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
Πώς θα εξοικονομήσουμε νερό

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Οδηγίες για εξοικονόμηση νερού

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΝΕΡΟ

Χαρακτηριστικά - ιδιότητες - πυκνότητα
Παίρνουμε τον πλανήτη στα χέρια μας