Ενδεικτικά, στον τομέα της αποχέτευσης έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα ακόλουθα:

 1. Κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου. Αφορά την κατασκευή 36.000 μέτρων δικτύων αποχέτευσης και την Ε.Ε.Λ. δυναμικότητας 7.500 ισοδύναμων κατοίκων. Η επεξεργασία είναι τριτοβάθμια, γίνεται με μεμβράνες υπερδιήθησης από τις οποίες προκύπτει νερό απολύτως ασφαλές για αρδευτική χρήση.  Το κόστος κατασκευής ανήλθε σε 10.000.000,00, χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το αποχετευτικό σύστημα έχει επεκταθεί στους οικσιμούς Γασίου και Αρχοντικού. Πρόκειται για μια υποδομή βαρύνουσας σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής.
 2. Κατασκευή 1.800 παροχών αποχέτευσης Αρκαλοχωρίου.
 3. Μ.Ε.Λ. Γερακίου – Αρμάχας, με κόστος κατασκευής € 524.833,26. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και έχει δυναμικότητα 800 ισοδύναμων κατοίκων.
 4. Μ.Ε.Λ. Κασταμονίτσας – Αμαριανού, με κόστος κατασκευής € 606.742,40. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και έχει δυναμικότητα 1.000 ισοδύναμων κατοίκων.
 5. Μ.Ε.Λ. Σμαρίου, με κόστος κατασκευής € 285.553,22. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και έχει δυναμικότητα 500 ισοδύναμων κατοίκων.
 6. Κατασκευή αντλιοστασίωνλυμάτων Τ.Κ. Αποστόλων. Έχει κατασκευαστεί ο συνδετήριος αγωγός του οικισμού με το Αντλιοστάσιο, 120 νέες παροχές και επεκτάσεις εντός του οικισμού με τα λύματα να διοχετεύονται στο Β.Κ. Καστελλίου.
 7. Κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς των οικσιμών Πολυθέας, Αρχαγγέλου, Σκλαβεροχωρίου και Γαλενιανού Το κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε € 211.092,84, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Π.Δ.Ε. και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.
 8. Ζωφόροι. Προ-επεξεργασία λυμάτων και δίκτυο μεταφοράς τους από τον οικισμό προς τον Β.Κ. Θραψανού. Το κόστος κατασκευής ανήλθε σε € 105.711,03, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Π.Δ.Ε. και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.
 9. Έκδοση απαραίτητων αδειοδοτήσεωνγια τους Β.Κ. Καστελλίου και Θραψανού.
 10. Βελτίωση λειτουργίας του Β.Κ. Καστελλίουπου παρουσίαζε αρκετά λειτουργικά προβλήματα εκ κατασκευής (αντλίες, θερμικά, αυτοματισμοί κλπ.). Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορισμού αποδέκτη. Ανατέθηκε η λειτουργία σε εξειδικευμένη εταιρεία.
 11. Προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων UV για τον Β.Κ. Θραψανού.
 12. Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις αποχετευτικών δικτύων. Κατασκευή διακλαδώσεων και παροχών.
 13. Επισκευές, αποφράξεις και συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων όπου απαιτείται.
 14. Επεκτάσεις δικτύων ομβρίωνόπου υπήρξε ανάγκη και καθαρισμοί φρεατίων.

 

Έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα:

 1. Αγωγοί προσάρτησης λυμάτων & Μ.Ε.Λ. οικισμών Παναγιάς – Νιπιδιτού, προϋπολογισμού € 944.100,00
 2. Αγωγοί προσάρτησης λυμάτων & Μ.Ε.Λ. οικισμών Άνω και Κάτω Καστελλιανών & Φαβριανών προϋπολογισμού € 814.900,00
 3. Αγωγοί προσάρτησης λυμάτων & Μ.Ε.Λ. οικισμού Σκινιά, προϋπολογισμού € 613.813,00
 4. Αγωγοί προσάρτησης λυμάτων & Μ.Ε.Λ. οικισμού Παρτήρων, προϋπολογισμού € 368.790,00
 5. Αποχέτευση Ρουσσοχωρίων. Έγινε η απαραίτητη υποδομή (δεξαμενή καθίζησης και σύνδεση με τα αποχετευτικά δίκτυα) ώστε το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού να συνδεθεί με την ΕΕΛ Αρκαλοχωρίου.
 6. Αποχετευτικό σύστημα Τσούτσουρου. Διαδικασίες ωρίμανσης της κατασκευής του Β.Κ. και των δικτύων αποχέτευσης.
 7. Τοποθέτηση ηλεκτρονικών διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταικά)  για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.
 8. Κατασκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης στο βορειοδυτικό τμήμα Αρκαλοχωρίου.