411198

Τα φρεάτια υδροσυλλογής δηλαδή οι σχάρες που βρίσκονται στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η εποχή του φθινοπώρου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για πλημμύρες λόγω των φύλλων των δένδρων που παρασύρονται από το νερό της βροχής και στομώνουν τις σχάρες των φρεατίων. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται από την αδιαφορία ορισμένων πολιτών οι οποίοι πετούν σκουπίδια μέσα στα φρεάτια ομβρίων. Η επιφανειακή κάλυψή τους με χαρτιά, νάιλον και άλλα ελαφρά υλικά που μεταφέρονται εύκολα με το νερό φράζοντας τη σχάρα, είναι ευθύνη όλων των πολιτών.

Μια σχάρα καθαρή μπορεί να φρακάρει με μια μικρή βροχή, που θα μεταφέρει όλα τα εκτός των κάδων υλικά στη σχάρα. Η παρέμβαση του καταστηματάρχη ή του γείτονα με μια σκούπα είναι μια αξιέπαινη ενέργεια που βοηθάει όλους και τους οικισμούς στο σύνολο ώστε να μην παρουσιάζει την εικόνα της αδιαφορίας και εγκατάλειψης.

Συστήνεται σε όλους:

  • Να τοποθετούνται τα σκουπίδια και τα άχρηστα υλικά μέσα στους απορριμματοφόρους κάδους του Δήμου.
  • Στις υπό ανέγερση οικοδομές, οι εργολάβοι να προφυλάσσουν τους σωρούς της άμμου και των υπολοίπων υλικών για να μην παρασύρονται από το νερό και να στομώνουν τα φρεάτια.

Τέλος σε περίπτωση έμφραξης στο εσωτερικό του φρεατίου να ειδοποιούνται τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στο τηλ. 28910 22222.