Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική πύλη της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας. Η δημιουργία της ιστοθέσης μας βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Στην καλύτερη και αρτιότερη ενημέρωση, στην ταχύτερη και απλούστερη εξυπηρέτηση και στην επιπλέον ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες για τη συνεχή και ομαλή ροή του νερού στα δίκτυα των 72 οικισμών του Δήμου μας, την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση των υποδομών, την αποκατάσταση των πολλών έκτακτων βλαβών, την υλοποίηση πολύπλευρων τεχνικών παρεμβάσεων που σκοπό έχουν την ομαλή λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος.

Στην παρούσα φάση υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για νέα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και εξοικονόμησης ενέργειας που σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και όσα αυτή συνεπάγεται, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επεκταθούν οι δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης της επιχείρησης και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο κοινωνικός της ρόλος.

Με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. εντείνει τις προσπάθειές της για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας.