ΔΕΥΑΜΠ - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Άδρευσης Μινώα Πεδιάδος
28910 22222, 28910 29140

Δελτία Ενημέρωσης

Αρχική » Δελτία Ενημέρωσης

Έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Η λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος έχει ομαλοποιηθεί αφού αποκαταστάθηκε η πλειοψηφία των σοβαρών βλαβών που επέφερε ο σεισμός (θραύση δικτύων νερού και αγωγών αποχέτευσης, διαρροές παροχών κλπ.). 2. Αμέσως μετά το σεισμό ενισχύθηκε η προληπτική χλωρίωση του νερού. 3. …

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με την υπ’ αριθμόν 40/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΕΚΜΟΕΣΛ-ΗΥΔ), επέλεξε να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς την επιχείρηση, να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 52 (Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού) του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/31-07-2017), με τα ακόλουθα κριτήρια: Για οφειλή μέχρι του …

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος Αρκαλοχωρίου. Καλούμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία διέρχεται αποχετευτικός αγωγός να προχωρήσουν στις συνδέσεις των κτιρίων τους με το φρεάτιο – παροχή που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Η σύνδεση πραγματοποιείται με δαπάνη του κάθε ιδιοκτήτη και με ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής …

Περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη του: α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα β) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο» γ) Την υπ. αρ. 07/30-03-2016 ομόφωνη απόφαση …

Περισσότερα

Και το έτος 2016, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η αρμόδια ομάδα εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. πραγματοποιεί επισκέψεις στα σχολεία, υλοποιώντας  εκπαιδευτικές παρουσιάσεις που αναδεικνύουν τη  σημασία του νερού στη ζωή μας και την αναγκαιότητα της ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησής του. Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών, έχει διαμορφωθεί και παρουσιάζεται εποπτικό και πληροφοριακό υλικό, …

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας, με την υπ’ αριθμόν 34/11-05-2015 απόφασή του, δίνει τη δυνατότητα σε όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση, να προβούν σε ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4321/2015 ΦΕΚ 32 Α’/21-03-2015). Συγκεκριμένα, δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες …

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας, με απόφασή του, παρατείνει την έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτών προς την επιχείρηση. Υπενθυμίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα σε όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση, να …

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας, με απόφασή του, δίνει τη δυνατότητα σε όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση, να προβούν σε διακανονισμό με ευνοϊκούς όρους και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις πρόσφατου σχεδίου Νόμου που ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου από τη Βουλή των Ελλήνων (Σχέδιο …

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 2 12