FAQ-1vv

Με ποιους τρόπους εξοφλείται ο Λογαριασμός Κατανάλωσης Νερού Ύδρευσης;

Ο λογαριασμός εξοφλείται με την προσκόμισή του:

  • Στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. που βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με μετρητά ή με χρήση κάρτας.
  • Στα Σημεία Εξυπηρέτησης που βρίσκονται στα Δημοτικά Καταστήματα Καστελλίου και Θραψανού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με μετρητά ή με χρήση κάρτας.
  • Σε Τράπεζα μέσω συστήματος ΔΙΑΣ
  • Στα ΕΛ.ΤΑ, όλης της Χώρας.
  • Στις συμβεβλημένες τράπεζες με: Εντολή Χρέωσης, Πάγια Εντολή, Μετρητά, Web banking, Phone banking.

 

Μπορεί ένας λογαριασμός να εξοφληθεί χωρίς την προσκόμισή του;

Είναι εφικτή η εξόφληση του Λογαριασμού χωρίς την προσκόμισή του μόνο στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και στα Σημεία Εξυπηρέτησης, αλλά για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης δεν συστήνεται.

 

Τι συμβαίνει όταν ένας λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής ο λογαριασμός επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών επιφέρει τον κίνδυνο διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου με την ταυτόχρονη αφαίρεση του υδρομέτρου, χωρίς ειδοποίηση. Η επανασύνδεση της παροχής απαιτεί την εξόφληση του λογαριασμού και την επιπλέον καταβολή των σχετικών εξόδων επανατοποθέτησης.

 

Πως μπορώ να υπαxθώ στο Κοινωνικό Τιμολόγιο;

Η υπαγωγή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι εφικτή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, προσκομιστούν τα δικαιολογητικά και υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η διαδικασία περιγράφεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

 

Πως μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου;

Είναι δυνατόν η εξόφληση των λογαριασμών νερού να ρυθμίζεται σε μηνιαίες δόσεις, μετά από αίτηση του οφειλέτη. Το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 40,00 ενώ ο ανώτερος αριθμός των δόσεων σε 24. Ανάλογα με το ύψος του ποσού και τον βαθμό συνέπειας ως προς την τήρηση τυχόν προγενέστερων ρυθμίσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί προκαταβολή.

 

Γιατί η τιμολόγηση του νερού βασίζεται στην κλιμάκωση των τιμών;

Όσο περισσότερο καταναλώνει κάποιος νερό τόσο αυξάνεται και το αντίτιμο (η τιμή) που πληρώνει. Το κλιμακωτό τιμολόγιο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης και της αλόγιστης χρήσης του νερού. Λειτουργεί ως κίνητρο ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες καταναλώσεις.  Η κλιμάκωση της τιμής του νερού δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

 

Αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ορθότητα του λογαριασμού τι μπορεί να γίνει;

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση σε διάστημα 15 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού του, αφού πρώτα ο ίδιος έχει ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται το υδρόμετρο από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και αν διαπιστωθεί λάθος, ακολουθείται διαδικασία διόρθωσης και επανέκδοσης.

 

Τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής όταν διαπιστώσει μια βλάβη ή μια εξωτερική διαρροή;

Καλέστε αμέσως τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στο 28910 22222 και δηλώστε το ακριβές σημείο της βλάβης ή της διαρροής. Συνεργείο της Επιχείρησης θα σπεύσει άμεσα να την αποκαταστήσει.

 

Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση εσωτερικής διαρροής;

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι υπάρχει διαρροή μετά το υδρόμετρο, θα πρέπει αμέσως να ελέγξουμε και να επισκευάσουμε με υδραυλικό τις εγκαταστάσεις του ακινήτου.

 

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές στις περιπτώσεις αιφνίδιων διακοπών της υδροδότησης;

Να ειδοποιήσουν αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας στα τηλέφωνα των βλαβών και να έχουν ανοικτή μόνο τη βρύση που γεμίζει την μπανιέρα. Οι βρύσες του ζεστού νερού, των πλυντηρίων, των ψυγείων και των φίλτρων νερού πρέπει να είναι κλειστές. Όταν αποκατασταθεί η υδροδότηση θα αφήσουν να χυθεί λίγο νερό  στην μπανιέρα παρατηρώντας το χρώμα και τη θολότητα του που φαίνεται πιο εύκολα στην λευκή επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει σταθερή βελτίωση μέχρι το νερό να είναι τελείως διαυγές και άχρωμο όταν η μπανιέρα γεμίσει μέχρι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

 

Το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι ασφαλές και πόσιμο;

Το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι ασφαλές για την υγεία και πόσιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Μερικές φορές το νερό είναι θολό. Πότε πρέπει να ανησυχούμε και τι πρέπει να κάνουμε;

Πρέπει να γεμίσουμε ένα ποτήρι με νερό, να το αφήσουμε να ηρεμήσει 10 λεπτά της ώρας και να το παρατηρήσουμε. Αν το νερό γίνει διαυγές και δεν έχουν κατασταλάξει στερεά σωματίδια ή ιζήματα τότε η θολότητα οφείλεται σε αέρα παγιδευμένο στο δίκτυο και δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί σε αυτήν την περίπτωση το νερό είναι πόσιμο. Αν το νερό παραμένει θολό ή έχουν κατασταλάξει ιζήματα, τότε το νερό πιθανώς δεν είναι πόσιμο και πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

 

Πότε έχουμε λαθραία υδροληψία και τι ακριβώς γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση;

Λαθραία υδροληψία έχουμε όταν επιδιώκεται η λήψη ποσοτήτων νερού χωρίς την καταγραφή των καταναλώσεων από τον μετρητή (π.χ. τοποθέτηση ενωτικού χωρίς μετρητή, αντίστροφη τοποθέτηση μετρητή κλπ.). Οι επιπτώσεις για τον παρανομούντα είναι ποινικές (άρθρο 372 Π.Κ.) και οικονομικές και καθορίζονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο Τομέας της άρδευσης υπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.;

Η άρδευση της περιοχής δεν αποτελεί αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Η διαχείριση του αρδευτικού νερού υπόκειται στην αρμοδιότητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Γιατί πληρώνουμε το νερό;

Αναμφισβήτητα το νερό ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι ένα ελεύθερο αγαθό, αφού η φύση μας το προσφέρει δωρεάν. Η άντλησή του όμως, η αποθήκευσή του στις δεξαμενές, η μεταφορά του, οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την προστασία του, η φροντίδα για τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή του στα δίκτυα, καθώς και η διανομή του έχουν πολύ υψηλό κόστος. Γι’ αυτό το λόγο το νερό έχει τιμή και πωλείται.