Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
  2. Απόδειξη εξόφλησης του τελευταίου λογαριασμού
  3. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων

Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται χωρίς χρέωση. Το υδρόμετρο κρατείται στην Υπηρεσία και επανατοποθετείται σε περίπτωση σχετικής αίτησης. Ανενεργή παροχή για διάστημα 5 ετών καταργείται.

Κατεβάστε τη σχετική Αίτηση.