Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
  2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία
  3. Υπεύθυνη δήλωση που παρέχεται από τηνΥπηρεσία
  4. Διάγραμμα κάλυψης ή κάτοψη ή λογαριασμό της ΔΕΗ
  5. Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
  6. Αντίγραφο καταστατικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας)

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθεί αυτοψία στο ακίνητο, καταβάλλεται το Τέλος Σύνδεσης και πραγματοποιείται η σύνδεση από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

Ενημερωθείτε για τον Κανονισμό Αποχέτευσης.

Κατεβάστε τη σχετική Αίτηση Αποχέτευσης.

Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Αποχέτευσης.