Με το υπ’ αριθμόν 2709/10-08-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίστηκε η ένταξη του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός και Κεντρικός Αγωγός Λυμάτων οικισμών Κασταμονίτσας – Αμαριανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Η καυτασκευή του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανήλθε στα € 606.742,40.

To έργο αυτό που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία δίνει οριστικές λύσεις στην αποχέτευση των οικισμών Κασταμονίτσας & Αμαριανού, για την προσεχή 20ετία,. Η κατασκευή του περιλάμβανε την εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής-αντλιοστασίου που να δέχεται τα λύματα από τον οικισμό της Κασταμονίτσας,την εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής που να δέχεται τα λύματα από τον οικισμό του Αμαριανού, εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα για τη διοχέτευση των λυμάτων στα αντίστοιχα αντλιοστάσια και από εκεί στο γήπεδο και την εγκατάσταση της κυρίως Μ.Ε.Λ. η δυναμικότητα της οποίας ανέρχεται σε 1.000 ισοδύναμους κατοίκους.

680x382_680_382_imagesmadeimagesremotehttp_cretalive.s3.amazonaws.com102767photo_2_571_382_s.jpg