ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της σηπτικής δεξαμενής, τεχνητός υδροβιότοπος ελεύθερης επιφάνειας και απολύμανση της εκροής, για συνολικό ισοδύναμο πληθυσμό 5.500 Ι.Κ. (σχεδιασμός 2041).

Η Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 1. Φρεάτιο εισόδου – εσχαρισμού
 2. Σύστημα μέτρησης της ροής (διώρυγα Parshall)
 3. Σηπτικές δεξαμενές
 4. Αντλιοστάσιο ανύψωσης – μεταφοράς προς τον υγροβιότοπο
 5. Τεχνητός υγροβιότοπος ελεύθερης επιφάνειας
 6. Φρεάτια ρύθμισης στάθμης
 7. Φρεάτια ανακυκλοφορίας
 8. Μονάδα απολύμανσης της εκροής
 9. Δεξαμενή αποθήκευσης εκροής
 10. Μονάδα απόσμησης σηπτικών δεξαμενών
 11. Κτίριο Διοίκησης
 12. Περίφραξη
 13. Περιμετρική οδός και τάφροι ομβρίων
 14. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Ο παροχές σχεδιασμού των ανωτέρω διατάξεων είναι:

Μέγιστη ημερήσια παροχή (m3/d) 990
Μέση ημερήσια παροχή (m3/d) 660
Μέγιστη ωριαία παροχή (m3/d) 44,8
Μέση ωριαία παροχή (m3/d) 41,25

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μετά την επεξεργασία τους γίνεται σε τμήμα του παρακείμενου ρέματος ή εναλλακτικά για άρδευση καλλιεργειών κατά τους μήνες Απρίλιο – Σεπτέμβριο.

DSC01799

 

 

 

 

DSC01804