“Η σημασία της εξοικονόμησης του νερού”

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις της ΔΕΥΑ στα σχολεία

Σε μια εποχή που οι υδάτινοι πόροι λιγοστεύουν και το νερό θεωρείται αγαθό σε ανεπάρκεια για πολλούς λαούς, η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των παιδιών είναι επιτακτική ανάγκη.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Δ.Ε.Υ.Α., με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, υλοποιούν  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νερό, που απευθύνεται σε μαθητές όλων των Σχολείων (Δημοτικών, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Τ.Ε.Ε.). Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί κατάλληλο υλικό (εισήγηση με παρουσίαση, εποπτικό υλικό, προβολή slides κλπ.) το οποίο παρουσιάζεται σε μαθητές. Το υλικό αυτό αφορά τη σημασία του νερού στον άνθρωπο και τον πλανήτη, την ανάγκη της προστασίας του, καθώς και τους τρόπους εξοικονόμησής του.

Αναλυτικά, οι στόχοι της παρουσίασης για τους μαθητές είναο:

  • Να γνωρίσουν τις ιδιότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο δημιουργίας και τον φυσικό κύκλο του νερού καθώς επίσης και τις χρήσεις του.
  • Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού για τη φύση και τον άνθρωπο καθώς και τον ιστορικό-πολιτισμικό του χαρακτήρα.
  • Να συνειδητοποιήσουν την εξαιρετική σημασία του νερού ως φυσικού πόρου και το γεγονός ότι τα υδάτινα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα.
  • Να αντιληφθούν ότι υπάρχει άνιση κατανομή νερού σε διάφορες περιοχές και σε διάφορες χώρες.
  • Να ερευνήσουν και να κατονομάσουν τις πιο δαπανηρές χρήσεις νερού στο σπίτι, καθώς και να διατυπώσουν πρακτικές οδηγίες για την εξοικονόμηση του νερού.
  • Να καταγράψουν ποιοι και γιατί έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του νερού σε υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπος Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης του Νερού, επιπλέον σχετικά έντυπα και λοιπά αναμνηστικά δώρα.

Πιστεύουμε ότι με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των μεγαλυτέρων που γίνονται αποδέκτες των μηνυμάτων που παίρνουν τα παιδιά από την επίσκεψη και συμμετοχή τους.

DSC00156

DSC00146