30 Σεπτεμβρίου, 2021 Δελτία Ενημέρωσης
Έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Η λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος έχει ομαλοποιηθεί αφού αποκαταστάθηκε η πλειοψηφία των σοβαρών βλαβών που επέφερε ο σεισμός (θραύση δικτύων νερού και αγωγών αποχέτευσης, διαρροές παροχών κλπ.).
2. Αμέσως μετά το σεισμό ενισχύθηκε η προληπτική χλωρίωση του νερού.
3. Συνεχίζονται εντατικά οι λήψεις δειγμάτων νερού για έλεγχο.
4. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία και αποτίμηση βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις), περιλαμβανομένων των δεξαμενών αποθήκευσης νερού.
5. Υποβάλλονται αιτήματα έκτακτης χρηματοδότησης για την αντικατάσταση ή/και επισκευή συγκεκριμένων υποδομών και υδατοδεξαμενών, προμήθειας σωλήνων, υδραυλικών υλικών/εξαρτημάτων και ευρύτερης οικονομικής ενίσχυσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Για τους σεισμοπαθείς κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Θραψανού, της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, των Τοπικών Κοινοτήτων Λευκοχωρίου και Ινίου και των οικισμών Πατσιδέρου και Ρουσσοχωρίων ισχύουν τα εξής:
1. Η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης διευρύνεται χρονικά έως την 30.11.2021.
2. Η απώλεια διακανονισμών λόγω ανεξόφλητων δόσεων αναστέλλεται έως την 31.12.2021.
3. Για τις νέες αιτήσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν απαιτείται προκαταβολή, ενώ ο αριθμός των δόσεων αυξάνεται από 24 σε 48. Το κατώτερο ποσό δόσης ανά μήνα μειώνεται από € 40,00 σε € 20,00.
4. Αναστέλλονται για 6 μήνες οι διακοπές υδροδότησης λόγω χρέους.
Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες, η προθεσμία λήξης των λογαριασμών και το πλαίσιο των υφιστάμενων ή νέων ρυθμίσεων οφειλών, παραμένουν ως έχουν. Τυχόν μεμονωμένες περιπτώσεις σεισμόπληκτων σε οικισμούς των εν λόγω Τ. Κοινοτήτων θα εξετάζονται κατά περίπτωση με την προσκόμιση του Δελτίου Αυτοψίας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Γ.Γ.Δ.Ε. – Υ.Α.Σ.) ανά κτίριο.
Είναι αυτονόητο ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. συνεχίζει απρόσκοπτα την καθημερινή λειτουργία της για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρα δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
Όλοι μαζί, με υπομονή και επιμονή, εντείνουμε τις προσπάθειες. Θα τα καταφέρουμε!
Written by Κοζυράκης Αντώνης