ΔΕΥΑΜΠ - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Άδρευσης Μινώα Πεδιάδος
28910 22222, 28910 29140

Νέα

Αρχική » Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εκτέλεσης του έργου κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων, οι διακοπές νερού στα δίκτυα ύδρευσης Αρκαλοχωρίου θα είναι συχνές, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία σας ώστε η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου για την περιοχή μας να είναι ομαλή. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν . 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του Ν …

Περισσότερα

τεστ

δφσγσδφγ   Δείτε εδώ

Περισσότερα
Σελίδα 4 από 4 1234