22 Αυγούστου, 2017 Δελτία Ενημέρωσης, Νέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με την υπ’ αριθμόν 40/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΕΚΜΟΕΣΛ-ΗΥΔ), επέλεξε να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς την επιχείρηση, να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 52 (Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού) του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/31-07-2017), με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Για οφειλή μέχρι του ποσού των € 1.000,00 το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 20,00
  • Για οφειλή από € 1.000,01 έως € 2.000,00 το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 40,00
  • Για οφειλή από € 2.000,01 έως € 3.000,00 το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 60,00
  • Για οφειλή από € 3.000,01 έως € 4.000,00 το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 80,00
  • Για οφειλή από € 4.000,01 και άνω, το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 100,00

 

Για τις οφειλές, προβλέπεται απαλλαγή προσαυξήσεων ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%,

γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

 

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται δεκτές έως την 30/11/2017, η οποία αποτελεί την καταληκτική από το νόμο ημερομηνία.

Written by Κοζυράκης Αντώνης