18 Φεβρουαρίου, 2018 Νέα, Πρόσφατες Προκηρύξεις

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. για θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Στην εν λόγω προκήρυξη, για τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 6 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Οι ειδικότητες αφορούν: α) Πολιτικών Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ (1 θέση), β) Διοικητικών κατηγορίας ΔΕ (1 θέση), γ) Ηλεκτροτεχνιτών κατηγορίας ΔΕ (1 θέση) και δ) Τεχνιτών Υδραυλικών κατηγορίας ΔΕ (3 θέσεις).

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.asep.gr.

 

Written by Κοζυράκης Αντώνης