Διαθέτουμε:

1.Ένα πιάτο 2.Λίγα σπίρτα 3.Λίγο υγρό απορρυπαντικό

Τι θα κάνουμε;

Γεμ’ιζουμε σχεδόν το πιάτο με νερό. Περιμένουμε να σταματήσουν τα ρεύματά του και μετά τοποθετούμε τα σπίρτα ακτινωτά γύρω από ένα σημείο της επιφάνειας του νερού, με όσο το δυνατόν ήμερες κινήσεις. Στη συνέχεια ρίχνουμε μια σταγόνα απορρυπαντικού ανάμεσα στα σπίρτα και βλέπουμε να απομακρύνονται απότομα.

Τι συνέβη;

Το απορρυπαντικό καταστρέφει τις δυνάμεις συνοχής ανάμεσα στα μόρια του νερού, τα οποία έτσι απομακρύνονται, παρασύροντας μαζί τους και τα σπίρτα. Έτσι,θα συνειδητοποιήσουμε τις βλαβερές συνέπειες της χρήσης των απορρυπαντικών στα νερά.