Ένας ηλιάκος αποστακτήρας μπορεί να κάνει αρκετό νερό για τις ανάγκες ενός ατόμου, για 24 ώρες. Να πώς φτιάχνεται:

  1.  Σκάψε μια τρύπα κωνικής διατομής με διάμετρο ένα μέτρο, μισό μέτρο βάθος.
  2.  Στον πυθμένα τοποθέτησε έναν κουβά συνδεμένο εξωτερικά με ένα μικρό λάστιχο ή σωλήνα και κάλυψε τα πάντα με ένα βαρύ διάφανο πλαστικό φύλλο, γιατί κατ’αυτόν τον τρόπο οι σταγόνες του νερού εφαρμόζουν καλύτρεα. Το καλύτερο μέγεθος του φύλλου είναι δύο τετραγωνικά μέτρα.
  3.  Όταν το φύλλο είναι στη θέση του, χρειάζεται ένα αντιστήριγμα στα άκρα που περιβάλλουν την τρύπα με χώμα και πέτρες για να παγιδευτεί στο εσωτερικό του η υγρασία.
  4.  Βάλτε μια πέτρα ή ένα σωρό χώματος στο μέσο του πλαστικού φύλλου.
  5. Η υγρασία του χώματος θα εξατμηστεί και θα συμπυκνωθεί κάτω από το φύλλο λόγω της θέρμανσης του ήλιου, σχηματίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολλά σταγονίδια που θα καταλήξουν στον κουβά. Μπορούμε να συλλέξουμε περίπου ενάμισι λίτρο νερού την ημέρα χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα.