12 Μαΐου, 2017 Uncategorized

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος Αρκαλοχωρίου.

Καλούμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία διέρχεται αποχετευτικός αγωγός να προχωρήσουν στις συνδέσεις των κτιρίων τους με το φρεάτιο – παροχή που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Η σύνδεση πραγματοποιείται με δαπάνη του κάθε ιδιοκτήτη και με ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής του. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή τους (από το ιδιωτικό φρεάτιο έως τη διακλάδωση με τον κεντρικό αγωγό) και οφείλουν να προστατεύουν τις ιδιοκτησίες τους από ενδεχόμενη επιστροφή λυμάτων του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.

Απαγορεύεται η ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων, ελαίων, χημικών ουσιών, φαρμάκων και αντικειμένων στο αποχετευτικό δίκτυο.

Διευκρινίζουμε ότι η σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (απευθείας ή μέσω αντλητικού συγκροτήματος).

Στην παρούσα φάση, από τη διαδικασία των συνδέσεων εξαιρούνται μόνο τα φρεάτια-παροχές που έχουν κόκκινη σήμανση.

Πριν την πραγματοποίηση των συνδέσεων συστήνεται η επικοινωνία των ιδιοκτητών με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (Στοιχεία επικοινωνίας: 28910 22222, info@deyamp.gr).

Written by Κοζυράκης Αντώνης