FAQ-1vv

Πού εξοφλείται ο Λογαριασμός Κατανάλωσης Νερού Ύδρευσης;

Ο λογαριασμός εξοφλείται:

  • Στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας που βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι
  • Στο Ταμείο του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου
  • Στο Ταμείο του Δημοτικού Καταστήματος Θραψανού
  • Σε Τράπεζα μέσω συστήματος ΔΙΑΣ
  •  Με ταχυδρομική επιταγή των ΕΛΤΑ σε διαταγή Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

 

Μπορεί ένας λογαριασμός να εξοφληθεί χωρίς την προσκόμισή του;

Είναι εφικτή η εξόφληση του Λογαριασμού χωρίς την προσκόμισή του μόνο στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., αλλά για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης δεν συστήνεται.

 

 

Τι συμβαίνει όταν ένας λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής ο Λογαριασμός επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Αν δεν εξοφληθούν οι Λογαριασμοί δύο τετραμήνων, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς ειδοποίηση. Η επανασύνδεσή του απαιτεί εξόφληση του Λογαριασμού και επιπλέον καταβολή των σχετικών εξόδων επανατοποθέτησης.

 

 

Πως μπορώ να υπαxθώ στο Κοινωνικό Τιμολόγιο;

Η υπαγωγή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι εφικτή εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις, προσκομιστούν τα δικαιολογητικά και υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η διαδικασία περιγράφεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

 

Γιατί η τιμολόγηση του νερού βασίζεται στην κλιμάκωση των τιμών;

Όσο περισσότερο καταναλώνει κάποιος νερό τόσο αυξάνεται και το αντίτιμο (η τιμή) που πληρώνει. Το κλιμακωτό τιμολόγιο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης και της αλόγιστης χρήσης του νερού. Λειτουργεί ως κίνητρο ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες καταναλώσεις.  Η κλιμάκωση του νερού δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

 

 

Αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ορθότητα του Λογαριασμού τι μπορεί να γίνει;

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση σε διάστημα 15 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού του, αφού πρώτα ο ίδιος έχει ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται το υδρόμετρο από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και αν διαπιστωθεί λάθος και ακολουθείται διαδικασία διόρθωσης.

 

 

Τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής όταν διαπιστώσει μια βλάβη ή μια εξωτερική διαρροή;

Καλέστε αμέσως τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στο 28910 22222 και δηλώστε το ακριβές σημείο της βλάβης ή της διαρροής. Συνεργείο της Επιχείρησης θα σπεύσει άμεσα να την αποκαταστήσει.

 

Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση εσωτερικής διαρροής;

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι υπάρχει διαρροή μετά το υδρόμετρο, θα πρέπει αμέσως να ελέγξουμε και να επισκευάσουμε με υδραυλικό τις εγκαταστάσεις του ακινήτου.

 

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές στις περιπτώσεις αιφνίδιων διακοπών της υδροδότησης;

Να ειδοποιήσουν αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας στα τηλέφωνα των βλαβών και να έχουν ανοικτή μόνο τη βρύση που γεμίζει την μπανιέρα. Οι βρύσες του ζεστού νερού, των πλυντηρίων, των ψυγείων και των φίλτρων νερού θα είναι κλειστές. Όταν αποκατασταθεί η υδροδότηση θα αφήσουν να χυθεί νερό περίπου για 10 λεπτά της ώρας στην μπανιέρα παρατηρώντας το χρώμα και τη θολότητα του που φαίνεται πιο εύκολα στην λευκή επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει σταθερή βελτίωση μέχρι το νερό να είναι τελείως διαυγές και άχρωμο όταν η μπανιέρα γεμίσει μέχρι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

 

 

Το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι ασφαλές και πόσιμο;

Το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας είναι πολύ καλής ποιότητας, ασφαλές για την υγεία και πόσιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Μερικές φορές το νερό είναι θολό. Πότε πρέπει να ανησυχούμε και τι πρέπει να κάνουμε;

Πρέπει να γεμίσουμε ένα ποτήρι με νερό, να το αφήσουμε να ηρεμήσει 10 λεπτά της ώρας και να το παρατηρήσουμε. Αν το νερό γίνει διαυγές και δεν έχουν κατασταλάξει στερεά σωματίδια ή ιζήματα τότε η θολότητα οφείλεται σε αέρα παγιδευμένο στο δίκτυο και δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί σε αυτήν την περίπτωση το νερό είναι πόσιμο. Αν το νερό παραμένει θολό ή έχουν κατασταλάξει ιζήματα, τότε το νερό πιθανώς δεν είναι πόσιμο και πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

 

 

Πότε έχουμε λαθραία υδροληψία και τι ακριβώς γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση;

Λαθραία υδροληψία έχουμε όταν επιδιώκεται η λήψη ποσοτήτων νερού χωρίς την καταγραφή των καταναλώσεων από τον μετρητή (π.χ. τοποθέτηση ενωτικού χωρίς μετρητή, αντίστροφη τοποθέτηση μετρητή κλπ.). Οι επιπτώσεις για τον παρανομούντα είναι ποινικές (άρθρο 372 Π.Κ.) και οικονομικές και καθορίζονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας.

 

 

Ο Τομέας της άρδευσης υπόκειται στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΠ;

Η άρδευση της περιοχής δεν αποτελεί αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Η άρδευση υπόκειται στην αρμοδιότητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

 

Γιατί πληρώνουμε το νερό;

Αναμφισβήτητα το νερό ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι ένα ελεύθερο αγαθό, αφού η φύση μας το προσφέρει δωρεάν. Η άντλησή του όμως, η αποθήκευσή του στις δεξαμενές, η μεταφορά του, οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την προστασία του, η φροντίδα για τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή του στα δίκτυα, καθώς και η διανομή του έχουν πολύ υψηλό κόστος. Γι’ αυτό το λόγο το νερό έχει τιμή και πωλείται.