Οι μελέτες που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 είναι οι ακόλουθες:

  1. Προεπεξεργασία λυμάτων και δίκτυο μεταφοράς τους από τον οικισμό Ζωφόρων προς τον Βιολογικό Καθαρισμό Θραψανού.Η μελέτη αφορά στην πραγματοποίηση των απαραίτητων έργων για την επεξεργασία και μεταφορά των αστικών λυμάτων του οικισμού στην υφιστάμενη ΕΕΛ Θραψανού. Περιλαμβάνει την κατασκευή σηπτικής δεξαμενής-αντλιοστασίου και την κατασκευή βαρυτικού και καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων συνολικού μήκους 1.328 μέτρων, από το σημερινό σημείο απόληξης του αποχετευτικού δικτύου των Ζωφόρων. Ο ενδεικτικός προυπολογισμός του έργου που θα καλύψει τις ανάγκες αποχέτευσης του οικισμού Ζωφόρων (341 κάτοικοι) ανέρχεται σε € 153.750,00.
  2. Κατασκευή αγωγών μεταφοράς λυμάτων και αντλιοστασίωνΠολυθέας και Αρχαγγέλου. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαχείρισης των αποβλήτων από τους οικισμούς Πολυθέας και Αρχαγγέλου προς την ΕΕΛ Καστελλίου. Περιλαμβάνει την κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγών μεταφοράς λυμάτων 1.200 μέτρων συνολικά. Για τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Αρχαγγέλου, Σκλαβεροχωρίου και Γαλενιανού προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου και η σύνδεση των οικισμών με την ΕΕΛ Καστελλίου. Με το έργο αυτό, του οποίου ο συνολικός προυπολογισμός εκτιμάται στα € 429.000,00, θα αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας και θα ολοκληρωθούν οι υποδομές αποχέτευσης των παραπάνω οικισμών.

Οι ακόλουθες μελέτες έχουν εκπονηθεί και είναι προς υποβολή για χρηματοδότηση:

  1. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων ΟικισμώνΝιπιδιτού – Παναγιάς. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 944.100,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 3.850 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ300. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 1.000 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.
  2. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων ΟικισμώνΆνω – Κάτω Καστελλιανών & Φαβριανών. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 814.900,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 3.150 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ300. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 800 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.
  3. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων οικισμούΣκινιά. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 613.813,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 1.500 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ250. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 800 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.
  4. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων ΟικισμούΠαρτήρων. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 368.790,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 200 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ250. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 500 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.

Το σύστημα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων των παραπάνω οικισμών θα αποτελεί μια προκατασκευασμένη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με αποδόμηση του οργανικού φορτίου και νιτροποίησης – απονιτροποίησης του αζώτου. Η κύρια βιολογική βαθμίδα στηρίζεται στην μέθοδο της προσκολλημένης βιομάζας με αιωρούμενο πληρωτικό υλικό στον αντιδραστήρα MovedBedBioReactor, MBBR), ενώ θα περιλαμβάνει μονάδα διήθησης και απολύμανσης της επεξεργασμένης εκροής. Το προτεινόμενο σύστημα θα επιτυγχάνει απόλυτα τους βαθμούς απομάκρυνσης των ρύπων σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση 60-70 τουλάχιστον στρεμμάτων ελαιοδέντρων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει προβεί στην αγορά και στη σύνταξη προσυμφώνων για τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια που θα στεγάσουν τις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων. Αναμένονται οι πράξεις ένταξης για χρηματοδότηση των έργων αυτών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή τους.