Οι οικισμοί Γεράκι – Αρμάχα διαθέτουν αποχετευτικά δίκτυα και η διάθεση των λυμάτων τους γίνεται σε στεγανές δεξαμενές οι οποίες στη συνέχεια υπερχειλίζουν σε ρέματα της περιοχής, δημιουργώντας περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα. Για την αντιμετώπισή τους υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση έργου προστασίας του περιβάλλοντος τη περιοχής.

Με το υπ’ αριθμόν 2708/10-08-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίστηκε η ένταξη του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός και Κεντρικός Αγωγός Λυμάτων οικισμών Γερακίου – Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Ο προϋπολογισμός του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανέρχεται στα €293.713,61, ενώ ο πληθυσμός σχεδιασμού της μελέτης του έργου είναι 800 ισοδύναμοι κάτοικοι.

Το έργο αυτό που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών Γερακίου – Αρμάχας για την προσεχή 20ετία και αφορά την κατασκευή νέων αγωγών για τη μεταφορά των λυμάτων των δύο οικισμών από τα σημερινά σημεία απόληξης (υφιστάμενες στεγανές δεξαμενές) προς τη θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και νέες σηπτικές δεξαμενές με αντλιοστάσια δίπλα στις υφιστάμενες στεγανές δεξαμενές και την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και αντλιοστασίου επεξεργασμένων λυμάτων προς την περιοχή διάθεσης για άρδευση. Λόγω των αρδευτικών αναγκών της περιοχής και της έλλειψης σε αρδευτικό νερό, κρίθηκε επιβεβλημένη η εκμετάλλευση των λυμάτων της περιοχής μετά από κατάλληλη επεξεργασία, από την οποία θα προκύπτει νερό κατάλληλο και ασφαλές για την άρδευση καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

680x382_680_382_imagesmadeimagesremotehttp_cretalive.s3.amazonaws.com102767photo_1_571_382_s.jpg