20 γιατι

Γιατί πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση στο νερό

 1. Γιατί κάνει καλό στην τσέπη μας
 2. Γιατί εξοικονομούμε ενέργεια
 3. Γιατί βοηθάει στη διατήρηση της ποιότητάς του (υφαλμύρωση από υπεραντλήσεις)
 4. Γιατί το δίκτυο θα λειτουργεί καλύτερα (επαρκείς πιέσεις – λιγότερες βλάβες)
 5. Γιατί θα απαιτούνται λιγότερα χρήματα για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, τόσο της ύδρευσης, όσο και της αποχέτευσης
 6. Γιατί μειώνεται το κόστος για νέες επενδύσεις
 7. Γιατί δεν θα το στερήσουμε από άλλους που το έχουν ανάγκη
 8. Γιατί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις
 9. Γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη (βιομηχανική, αγροτική, τουριστική)
 10. Γιατί προστατεύουμε το περιβάλλον
 11. Γιατί το νερό δεν είναι αγαθό που θα αυξάνεται ανάλογα με τη ζήτηση
 12. Γιατί τα αποθέματα νερού καλής ποιότητας δεν είναι ανεξάντλητα
 13. Γιατί η περιοχή μεγαλώνει και η ζήτηση αυξάνεται
 14. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο θα έχουμε επαρκείς βροχοπτώσεις
 15. Γιατί επάρκεια και καθαρό νερό σημαίνει Πολιτισμός
 16. Γιατί η επάρκεια νερού σε μια κοινωνία προάγει την ΕΥΗΜΕΡΙΑ
 17. Γιατί μειώνεται η ποσότητα νερού λόγω καταστροφής των δασών
 18. Γιατί μειώνεται η ποσότητα νερού λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη
 19. Γιατί η μόλυνση του περιβάλλοντος αχρηστεύει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού
 20. Γιατί εξασφαλίζουμε το νερό στις επόμενες γενεές

20 Γιατί_ακτω.doc