Το έτος 2015 η επιχείρηση εκτελεί Πρόγραμμα Έργων συνολικού ποσού € 3.141.786,10.

slide.014

Συνοπτικός Απολογισμός Ύδρευσης

Στον τομέα της ύδρευσης έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα ακόλουθα:

 1. Καθημερινή συντήρηση του υδρευτικού συστήματος (δικτύων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών πινάκων) με σκοπό τη συνεχή ροή νερού στα δίκτυα και την εξασφάλιση της υγείας των κατοίκων.
 2. Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι από τις 1/6/2011 μέχρι τις 30/09/2014 έχουν αντιμετωπιστεί περισσότερες από 700 έκτακτες βλάβες. Κατά μέσο όρο είχαμε περίπου 4 βλάβες ημερησίως. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται μικροβλάβες (φραγμένες παροχές, προβληματικά υδρόμετρα, μικροπαρεμβάσεις κλπ.)
 3. Έχουν πραγματοποιηθεί:
  1. 148 νέες συνδέσεις ύδρευσης
  2. 721 αντικαταστάσεις χαλασμένων και παλαιού τύπου υδρομέτρων
  3. 204 διακοπές υδροδότησης μετά από σχετικές αιτήσεις καταναλωτών
  4. 876 επιθεωρήσεις υδρομέτρων.
 4. Τακτοποίηση των καταστάσεων μέτρησης υδρομέτρων και αξιόπιστη έκδοση λογαριασμών.
 5. Αντικατάσταση δικτύου διανομής του Αρκαλοχωρίου μήκους 19.200 μέτρων (παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης)
 6. Αλλαγή παροχών ύδρευσης Αρκαλοχωρίου (παράλληλα με το έργο της αποχέτευσης)
 7. Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αρκαλοχωρίου από γεώτρηση Πεζούλια – Γαζέπη Μύλος – νέα δεξαμενή Ανεβάλλουσας.
 8. Κατασκευή νέας δεξαμενής Αρκαλοχωρίου χωρητικότητας 300 Μ3 νερού και σύνδεση με την παλιά.
 9. Τμηματικές αντικαταστάσεις – επεκτάσεις κεντρικών δικτύων ύδρευσης οικισμών (ενδεικτικά: Καστέλλι, Διαβαιδέ, Σκλαβεροχώρι, Αποστόλοι, Δεμάτι, Θραψανό, Βόννη κλπ.).
 10. Τοποθέτηση ρυθμιστικών διατάξεων (βαλβίδες) και εξορθολογισμός πιέσεων λειτουργίας σε δίκτυα που αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα (π.χ. δίκτυο Ροτασίου και Ευαγγελισμού).
 11. Παρεμβάσεις για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων. Νέα αντλιοστάσια σε Καρουζανά, Κοντομύτα, Γεράκι και Αρκαλοχώρι (από το Αρκαλοχώρι υδρεύονται 19 οικισμοί).
 12. Τοποθέτηση αυτοματισμών σε δίκτυα κατάθλιψης (από τις γεωτρήσεις προς τις δεξαμενές), με κεραίες αναμετάδοσης σήματος (π.χ. Αρκαλοχώρι, Παναγιά, Γεράκι, Θραψανό, Αποστόλοι).
 13. Επανακατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στους ηλεκτρικούς πίνακες των γεωτρήσεων με αντικατάσταση όλου του υλικού που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία τους.
 14. Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση προγράμματος τακτικού καθαρισμού των δεξαμενών και η λήψη δειγμάτων νερού για έλεγχο της ποιότητάς του, όμως λόγω της έλλειψης προσωπικού παρατηρούνται καθυστερήσεις.
 15. Διερευνητικές μελέτες νέων πόρων ύδρευσης ή μεταφοράς νερού από το Αρκαλοχώρι στην Τοπική Κοινότητα Πανοράματος. Έχει σταλεί σχετική πρόταση στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων.
 16. Προγραμματίζεται η κατασκευή δοκιμαστηρίου δοκιμής και τεστ όλων των υδρομέτρων για έλεγχο σωστής ένδειξης.
 17. Προγραμματίζεται η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο ΣΕΣ που αφορά στην εισαγωγή συστήματος τηλεμετρίας στο υδρευτικό σύστημα, με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών και την εξοικονόμηση του νερού.