ελεγχος3

ελεγχος2ελεγχος1

Η συνεχής και αδιάλειπτη ροή του νερού στα δίκτυα και η προσφορά πόσιμου νερού στους κατοίκους του Δήμου αποτελεί κυρίαρχο μέλημα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινες δραστηριότητες, η επιχείρηση προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Καθαρισμός, απολύμανση και λήψη μέτρων ασφάλειας των δεξαμενών
  2. Τακτική λήψη δειγμάτων νερού για έλεγχο (μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις)
  3. Χλωρίωση του νερού όπου απαιτείται.