Νομική μορφή

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδικού Σκοπού. Πρόκειται για μια αμιγώς δημοτική επιχείρηση, κοινωφελούς χαρακτήρα, που λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας και σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας. Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. διέπεται κυρίως από τον ιδρυτικό Νόμο 1069/80.

Κύριος σκοπός

Κύριος σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, δηλαδή η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Σύντομο ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης συστήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/2000 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου (ΦΕΚ 1638/29-12-2000/Τεύχος Β’). Με τη διοικητική μεταρρύθμιση και την την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με την υπ’ αριθμόν 14/31-01-2011 τροποποίησε τη συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α. Αρκαλοχωρίου, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στις Δημοτικές Ενότητες Καστελλίου και Θραψανού, και μετονομάζωντας την επωνυμία σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το υπ’ αριθμόν 1673/22-03-2011 έγγραφο και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Νο 759/06-05-2011/Τεύχος Β’).

Εταιρική Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας υδροδοτεί πλήρως 71 οικισμούς που απλώνονται σε συνολική έκταση 399,35 τετρ. χλμ., με συνολικό πληθυσμό 17.563 κατοίκων. Το πόσιμο νερό αντλείται από 46 γεωτρήσεις και 32 πηγές με τα ανάλογα αντλητικά συγκροτήματα και καταλήγει σε 60 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 6.000 κυβικών μέτρων νερού. Το νερό φτάνει στους υδρολήπτες μέσω ενός εκτενούς δικτύου (τροφοδοσίας και διανομής) που περιλαμβάνει 12.836 συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών ξεπερνά τα 400.000 μέτρα. Η ετήσια κατανάλωση νερού που προορίζεται για ύδρευση ανέρχεται σε 1.300.000 κυβικά μέτρα νερού, με τη μέση ημερήσια κατανάλωση να αγγίζει τα 3.562 Μ3. Τα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ανέρχονται σε 3.460.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με κύκλο εργασιών που ανέρχεται περίπου στα € 1.050.000,00 αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής.

Η έδρα της Επιχείρησης βρίσκεται στο Αρκαλοχώρι.

ταυτότητα νομικο πλαίσιο