Συνεδρίαση Επιτροπών Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωτικές Εκδηλώσιεις

Μετά από πρωτοβουλία της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι κοινή συνεδρίαση της Οικονομικής και Τεχνικής Επιτροπής της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Στη συνάντηση που έγινε στις 13 Απριλίου 2012, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρευρέθηκαν στελέχη από 38 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων των «Καλλικρατικών’ Δ.Ε.Υ.Α. στην εποχή της οικονομικής κρίσης και η σύνθεση απόψεων ως προς τον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων, ως προς τα αιτήματά τους, τις ευκαιρίες ένταξης έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Στην επιτυχημένη αυτή εκδήλωση δόθηκε η δυνατότητα στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. να παρουσιάσει τις δράσεις της και να εστιάσει στα προβλήματα των μικρομεσαίων Δ.Ε.Υ.Α. που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση από την Πολιτεία.

Ενημερωτικές Εκδηλώσιεις2

5

Ημερίδες

Σε μια εποχή που οι υδάτινοι πόροι λιγοστεύουν, η σωστή και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τους καταναλωτές καθίσταται επιτακτική ανάγκη και αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α. έχει διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την ανταλλαγή και τη σύγκλιση απόψεων με τους αρμόδιους φορείς καθώς και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού.

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει η Ένωση των Δ.Ε.Υ.Α., το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η Περιφέρεια Κρήτης, η WWF, η Μεσόγειος SOSκλπ.

Ημερίδα: Νερό… το υπέρτατο αγαθό του πλανήτη. Σημασία – Διαχείριση – Εξοικονόμηση

Αφίσα

Πρόσκληση

Ενημερωτικές Εκδηλώσιεις3

Ενημερωτικές Εκδηλώσιεις7

Ημερίδα: Ορθολογική Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Κρήτη

Αφίσα

Πρόσκληση

Ενημερωτικές Εκδηλώσιει5

Ενημερωτικές Εκδηλώσιεις5

Ενημερωτικές Εκδηλώσιεις6