2 Απριλίου, 2015 Δελτία Ενημέρωσης, Νέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας, με απόφασή του, δίνει τη δυνατότητα σε όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση, να προβούν σε διακανονισμό με ευνοϊκούς όρους και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις πρόσφατου σχεδίου Νόμου που ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου από τη Βουλή των Ελλήνων (Σχέδιο Νόμου «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 25 προβλέπονται ρυθμίσεις για οφειλές προς τις Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες).

Συγκεκριμένα, δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς προκαταβολή, με προκαταβολή και ταυτόχρονη απαλλαγή του συνόλου ή μέρους των προσαυξήσεων, με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι και 40 δόσεων και με ελάχιστο ποσό δόσης τα € 40,00.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, να προσέλθουν μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία βάσει του Νόμου) στα Γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι, ώστε να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις (τηλ. επικοινωνίας: 28910 22222, eMail: info@deyamp.gr).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, ενώ προβλέπονται κυρώσεις χωρίς άλλη διατύπωση (διακοπές υδροδότησης, αφαίρεση υδρομέτρων, αγωγές, βεβαίωση οφειλών στη Δ.Ο.Υ. κλπ.). για οφειλέτες που μετά τις 14/11/2014 θα διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς υπαγωγή στη ρύθμιση.

 

 

 

 

Written by Joinweb Admin