Από την αρχή της λειτουργίας της η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης στα περισσότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες ποσότητες προς ανακύκλωση ανά είδος:

  • Μέταλλα (από σωλήνες, χαλασμένα υδρόμετρα, υλικά και εξαρτήματα): 1.850 κιλά
  • Χαρτί : 5.230 κιλά
  • H/Y – Εκτυπωτές – λοιπές ηλεκτρικές συσκευές: 570 κιλά
  • Ηλεκτρικά στοιχεία – μπαταρίες – UPS : 560 κιλά
  • Toner – μελάνια: 433 τεμάχια
  • Πλαστικό και γυαλί: Δεν έχει προσδιοριστεί η ποσότητα.