Στην παρούσα φάση η Δ..Ε.Υ.Α.Μ.Π. δίνει βαρύτητα στον τομέα της αποχέτευσης όπου οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Το έτος 2015 η επιχείρηση εκτελεί Πρόγραμμα Έργων συνολικού ποσού € 3.141.786,10. Το ποσοστό που διοχετεύεται στον τομέα της αποχέτευσης ξεπερνά το 90% (περιλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ).

slide.014

Συνοπτικός Απολογισμός αποχέτευσης
Στον τομέα της αποχέτευσης όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
Έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα:

 1. Κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου, προϋπολογισμού € 11.448.051,07. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Διακρίνεται στο υποέργο της κατασκευής της Ε.Ε.Λ. και στο υποέργο της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 95% των δικτύων ενώ η κατασκευή της Ε.Ε.Λ. βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης. Η δοκιμαστική λειτουργία θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Τα μεγέθη του έργου αποτυπώνονται συνοπτικά στο ακόλουθο γράφημα:  παραγωγή εργου 2   
 2. Μ.Ε.Λ. Γερακίου – Αρμάχας, προϋπολογισμού € 591.630,00. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
 3. Μ.Ε.Λ. Κασταμονίτσας – Αμαριανού, προϋπολογισμού € 688.785,32. Το έργο συγχρηματτοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
 4. Μ.Ε.Λ. Σμαρίου, προϋπολογισμού € 293.713,61. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
 5. Κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων Τ.Κ. Αποστόλων. Έγινε η σύνδεση από τη ΔΕΗ και έχει κατασκευαστεί ο συνδετήριος αγωγός του οικισμού με το Αντλιοστάσιο. Έχουν κατασκευαστεί 120 νέες παροχές και επεκτάσεις εντός του οικισμού με τα λύματα να διοχετεύονται στο Β.Κ. Καστελλίου.
 6. Αντλιοστάσια λυμάτων Πολυθέας και Αρχαγγέλου. Το έργο προϋπολογισμού € 429.000,00 βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.
 7. Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις αποχετευτικών δικτύων Καστελλίου, Διαβαιδέ, Σκλαβεροχωρίου, Αποστόλων και κατασκευή παροχών.
 8. Έκδοση απαραίτητων αδειοδοτήσεων για τους Β.Κ. Καστελλίου και Θραψανού
 9. Προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων UV για τον Β.Κ. Θραψανού.
 10. Βελτίωση λειτουργίας του Β.Κ. Καστελλίου που παρουσίαζε αρκετά λειτουργικά προβλήματα εκ κατασκευής (αντλίες, θερμικά, αυτοματισμοί κλπ.). Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορισμού αποδέκτη. Ανατέθηκε η λειτουργία σε εξειδικευμένη εταιρεία.
 11. Αποχέτευση Ρουσσοχωρίων. Έγινε η απαραίτητη υποδομή (δεξαμενή καθίζησης και σύνδεση με τα αποχετευτικά δίκτυα) ‘ώστε το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού να συνδεθείμε την ΕΕΛ Αρκαλοχωρίου.
 12. Τσούτσουρος. Διαδικασίες ωρίμανσης της κατασκευής του Β.Κ. και των δικτύων αποχέτευσης. Υπάρχει πρόβλημα με την Κτηματική Υπηρεσία καθώς έχει την ιδιοκτησία του Αιγιαλού. Πρέπει να βρεθεί λύση, να προχωρήσουν τα σχετικά συμβόλαια, να ολοκληρωθούν οι μελέτες κλπ.
 13. Ζωφόροι. Προεπεξεργασία λυμάτων και δίκτυο μεταφοράς τους από τον οικισμό προς τον Β.Κ. Θραψανού, προϋπολογισμού € 153.750,00 έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής του.
 14. Επεκτάσεις δικτύων σε οικισμούς και κυρίως σε περιπτώσεις που απαιτούν την απομάκρυνση των λυμάτων κοντά από τους οικισμούς και βελτίωση των περιπτώσεων όπου δημιουργούνται προβλήματα και οσμές. Έχουν κατασκευαστεί τμήματα δικτύων όπως η σύνδεση του αεροδρομίου με τον Β.Κ., κατασκευάζονται επίσης παλαιές και νέες παροχές σύνδεσης, ακόμα και μικρά αντλιοστάσια για να λυθούν χρόνια προβλήματα όπως στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Καστελλίου.
 15. Τμηματικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις αποχετευτικών αγωγών για την καλύτερη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.
 16. Επεκτάσεις δικτύων ομβρίων όπου υπήρξε ανάγκη και καθαρισμοί φρεατίων.
 17. Επισκευές, αποφράξεις και συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων όπου απαιτείται.